Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 (ώρα Ελλάδος 12:00) μέχρι και την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 (ώρα Ελλάδος 16:00).

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών με σύμβαση έργου
ΑΙΤΗΣΗ

Γενικές Οδηγίες

- Τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
- Η αίτηση συμπληρώνεται αποκλειστικά με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο*
Όνομα*
Όνομα Πατρός*
Όνομα Μητρός*
Ημ/νία Γέννησης*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Τόπος Γέννησης*
Υπηκοότητα*
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου*
AMKA: *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Χώρα: *
Πόλη: *
Οδός: *
Αριθμός: *
Ταχ. Κώδικας: *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνο Οικίας: *
Κινητό: *
E-Mail: *
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μέχρι 3 επιλογές) *
Command item
Command item
Προσθήκη ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό ίδρυμαΤίτλος σπουδώνΒαθμόςΈτος κτήσηςΑναγνώριση ΔΟΑΤΑΠΗμερομηνία Κατάθεσης Αίτησης ΔΟΑΤΑΠ
(στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης
ΔΟΑΤΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη)
Σχόλια 
Πατήστε στο κουμπί "Προσθήκη ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης" για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του κάθε τίτλου
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ι. (Μέχρι 3 επιλογές) *
Command item
Command item
Προσθήκη διδακτορικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι.
ΣπουδέςΕκπαιδευτικό ίδρυμαΤίτλος σπουδώνΒαθμόςΗμερομηνία κτήσηςΑναγνώριση ΔΟΑΤΑΠΗμερομηνία Κατάθεσης Αίτησης ΔΟΑΤΑΠ
(στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης
ΔΟΑΤΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη)
Σχόλια 
Πατήστε στο κουμπί "Προσθήκη διδακτορικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι." για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του κάθε τίτλου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ι. (Μέχρι 3 επιλογές)
Command item
Command item
Προσθήκη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι.
Εκπαιδευτικό ίδρυμαΤίτλος σπουδώνΒαθμόςΗμερομηνία κτήσηςΑναγνώριση ΔΟΑΤΑΠΗμερομηνία Κατάθεσης Αίτησης ΔΟΑΤΑΠ
(στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης
ΔΟΑΤΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη)
Σχόλια 
Πατήστε στο κουμπί "Προσθήκη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι." για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του κάθε τίτλου
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ *
Command item
Command item
Προσθήκη αγγλικής γλώσσας
ΕπίπεδοΤίτλος σπουδώνΣχόλια 
Πατήστε στο κουμπί "Προσθήκη αγγλικής γλώσσας" για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του κάθε τίτλου
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Μέχρι 10 επιλογές)
Command item
Command item
Προσθήκη ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας
Επωνυμία Εταιρείας / ΦορέαΑπό (ηη/μμ/εεεε)Έως (ηη/μμ/εεεε)Θέση/ΚαθήκονταΠλήθος Μηνών Προϋπηρεσίας 
Πατήστε στο κουμπί "Προσθήκη ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας" για να καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάθε ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας

Επισυναπτόμενα Έγγραφα: *
Βιογραφικό στα Ελληνικά:
Βιογραφικό στα Αγγλικά:

Ενημέρωση του άρθρου 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση (στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και εργασιακής προϋπηρεσίας) γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως υπεύθυνο επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την επιλογή έξι (6) εξωτερικών συνεργατών/ερευνητών για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών της στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους πλην των αρμόδιων υπαλλήλων της Τράπεζας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία, και τηρούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, χρειάζεται να συμπληρώσετε την Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκειμένου και να την αποστείλετε μαζί με ένα εκ των εγγράφων βεβαίωσης ταυτότητας που αναφέρονται στην ενότητα «Επιβεβαίωση Ταυτότητας» με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση dpo@bankofgreece.gr ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελ. Βενιζέλου 21
ΑΘΗΝΑ 102 50

Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Για το πλήρες κείμενο της ενημέρωσης πατήστε εδώ.

Δήλωση Απορρήτου: *

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης στους οποίους και ρητώς συγκατατίθεμαι, καθώς και ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή. Επίσης παρέχω, κατόπιν μελέτης του πλήρους κειμένου της σχετικής Ενημέρωσης, ρητή και ειδική δήλωση συναίνεσης στο να αποτελέσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της παρούσας αίτησης αντικείμενο επεξεργασίας.